Title Image

Brandsanering – Begränsa skadorna

Få saker är så förödande som en brand. Skadorna blir ofta stora och orsakas inte bara av själva branden och röken, utan också av vatten från släckningsarbetet. Om en fastighet har råkat ut för en brand som släckts så kvarstår skador som då behöver brandsaneras. Lyckligtvis sker de flesta bränder utan personskador eller dödsfall. Däremot är de materiella skadorna ofta omfattande. En brandsanering handlar i regel om att återställa den drabbade fastigheten i ursprungsskick samt att hantera den starka lukt som uppstår vid brandskador.

 

Vid en brandsanering är snabbheten en viktig faktor. En snabb och effektiv saneringsinsats gör stor skillnad och skadorna efter både brandsot, rök och vattenskador kan begränsas.

 

Vi sanerar efter brand, rök och brandlukt. Vanligtvis använder vi traditionella metoder såsom tvättning och högtryckstvättning men vi kan även isblästra med kolsyreis för att begränsa skadorna.

 

De vanligaste saneringsuppdragen inom brand vi åtar oss är; sanering av bilbränder, garagebränder, källarbränder och soprumsbränder.

 

Hur går det till?

 

  1. I vanliga fall råder det relativt brådskande omständigheter i arbetet efter en brand och därför är vi ofta på plats samma dag.
  2. Vi möter upp kund på plats för att gå igenom tillvägagångssätt, bortforsling av eventuellt material, avspärrning med mera.
  3. Arbetsledare planerar rätt resurser och brandsanering sätts igång.
  4. Önskas bortforsling av bråte och liknande ombesörjer vi det.
  5. Vi städar rent efter oss och kan även erbjuda målning för att återställa ytorna till dess ursprungliga skick.

 

Så jobbar vi med Brandsanering

Vi utför en saneringsmetod för varje byggnadsdel och jobbar utifrån skadans olika förutsättningar såsom nedsotningsgrad, lukt och material. Vi använder traditionella metoder som tvättning, högtryckstvättning men även kolsyreisblästring vid brandsanering.

 

Framförallt sanering efter garage och källarbränder är vi specialister på. Vi har sanerat ett flertal garage efter bilbränder. Brand i källare är tyvärr ganska vanligt och vi har den utrustning som behövs för den typen av brandsanering. När vi är klara är allt sot, all skrot och all brandlukt borta.

 

Vad ska man tänka på?

Tänkt på att det är viktigt att påbörja en sanering fort som möjligt efter en brand för att begränsa skadorna från sot och rök. Kontakta oss idag för brandsanering. Vill du veta mer om vad som du kan behöva tänka på efter branden har inträffat så läs mer här från Stockholms brandförsvar. Vi erbjuder även andra tjänster såsom sanering efter översvämming – vare sig det uppkommit p.g.a. skyfall, släckningsarbete eller andra orsaker.

Man behöver sanera för att återställa en fräsch miljö. Även vattenskador är ofta följden av brandsläckning i angränsande lokaler därför erbjuder vi även tjänster som sanering efter översvämning om mycket vatten efter en brandsläckning läckt in i angränsande utrymmen. Det är viktigt att påbörja en sanering fort som möjligt efter en brand för att begränsa skadorna från sot och rök. Kontakta oss redan idag för brandsanering.

Beställ nu
Brandsanering
Brandsanering